Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Gunstiger overdrachtsbelasting bij doorverkoop

4 september 2012.

Vooruitlopend op het Belastingplan 2013 keurt staatssecretaris Weekers goed dat eigenaren van woningen en bedrijfspanden, die binnen een periode van 36 maanden een pand doorverkopen, gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om alleen overdrachtsbelasting te betalen over de meerwaarde van het pand.

De termijn van deze al bestaande regeling wordt per 1 september 2012 verlengd van zes naar 36 maanden. De staatssecretaris hoopt hiermee de stagnerende vastgoedmarkt een duwtje in de rug te geven. De verwachting is dat vooral mensen die de woning vanwege een scheiding moeten verkopen of mensen die willen doorstromen naar een nieuwbouwwoning van de regeling profiteren. Men krijgt meer tijd om een woning tegen gunstigere voorwaarden door te verkopen. Als de woning binnen drie jaar wordt doorverkocht, hoeft de koper alleen maar overdrachtsbelasting te betalen over de meerwaarde.

De staatssecretaris hoopt dat projectontwikkelaars eerder bereid zijn om de oude woning van kopers van een nieuwbouwwoning over te nemen als deze onverkoopbaar blijkt. De projectontwikkelaars krijgen drie jaar de tijd om de woning door te verkopen en hoeven alleen over de meerwaarde overdrachtsbelasting te betalen. Dit bevordert de doorstroming van de woningmarkt. De regeling geldt ook voor bedrijfspanden. Marktpartijen krijgen zo de mogelijkheid om onroerend goed aan te kopen, te renoveren en up-to-date te verkopen, zonder dat er twee keer over de hele verkoopsom overdrachtsbelasting betaald moet worden. Ook de hypotheekverstrekker die de onroerende zaak overneemt en doorverkoopt, profiteert van de maatregel. De regeling geldt tot 1 januari 2015. MvF 31-08-2012, nieuwsbericht

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat