Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Verhuiskostenaftrek terecht gewijzigd

17 Oktober 2017

Wie alleen een uitkering ontvangt, heeft geen recht op verhuiskostenaftrek. Een uitkeringsgerechtigde tracht met een beroep op opgewekt vertrouwen toch voor de aftrek in aanmerking te komen. Tot aan de Hoge Raad tracht hij vergeefs zijn gelijk te krijgen. Een man ontving alleen uitkeringen van het ABP en het UWV. In zijn aangifte IB trok hij een bedrag aan verhuiskosten af. Volgens hem volgde uit de website van de Belastingdienst dat hij hiervoor in aanmerking kwam. De inspecteur stond aftrek van verhuiskosten echter niet toe. De man legde zich hier niet bij neer. Hij stelde dat de Belastingdienst bij hem het vertrouwen had opgewekt dat zijn verhuiskosten aftrekbaar waren. Een medewerkster van de Belastingdienst zou hem hebben geïnformeerd dat hij zijn verhuiskosten kon aftrekken als negatief resultaat uit overige werkzaamheden.

Volgens de man was deze medewerkster er ook van op de hoogte dat hij alleen een uitkering genoot. De naam van de medewerkster wist hij alleen niet meer zo goed. De naam die hij opperde kwam de inspecteur niet bekend voor. Wat betreft de gestelde verstrekte informatie stelde de inspecteur dat een dergelijke mededeling dermate afweek van de regels binnen de Belastingdienst, dat het nagenoeg uitgesloten was dat een medewerkster van de Belastingdienst zo’n mededeling zou doen. Bovendien was hetgeen de man had gelezen op de website van de Belastingdienst over de verhuiskostenaftrek alleen bestemd voor ondernemers. De man bracht hiertegen in dat dit niet op de website erbij stond vermeld. Hof Arnhem-Leeuwarden had het beroep van de man ongegrond verklaard. Het hof ging mee met de inspecteur. De man ging daarop nog in cassatie en heeft daarbij een aantal klachten aangevoerd. De Hoge Raad heeft echter het cassatieberoep van de man zonder nadere motivering afgewezen. Bron: HR 6-10-2017

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat