Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Hersteltermijn voor per e-mail ingediend bezwaar

12 Oktober 2017

Volgens de Hoge Raad is een bezwaar per e-mail ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard omdat geen hersteltermijn was gegeven. In de onderhavige zaak had een man binnen de bezwaartermijn per e-mail bij de gemeente Rotterdam bezwaar aangetekend tegen een opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting. De gemeente liet daarop per brief weten dat bezwaar per e-mail niet mogelijk was en dat de man het bezwaar schriftelijk moest indienen. De man deed dit alsnog, maar de bezwaartermijn was toen inmiddels verstreken. De gemeente verklaarde in verband hiermee het bezwaar van de man niet-ontvankelijk, maar vernietigde de naheffingsaanslag wel ambtshalve.

De man was het niet eens met de niet-ontvankelijkverklaring en ging hiertegen in beroep. De zaak kwam tot aan de Hoge Raad. Die besliste dat de gemeente niet het bezwaar niet-ontvankelijk had mogen verklaren zonder de man eerst een termijn te geven waarbinnen hij het verzuim van het niet langs de juiste weg indienen van het bezwaarschrift had kunnen herstellen. Aangezien de gemeente de naheffingsaanslag ambtshalve had vernietigd, was het belang van de man bij het verkrijgen van een uitspraak op het beroep beperkt tot vergoeding van de gemaakte kosten van de bezwaarfase. De Hoge Raad vernietigde de uitspraak van de rechtbank en verklaarde het verzet van de man gegrond. Bron: HR 06-10-2017

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat