Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Ondernemers willen database fraudeurs

12 Oktober 2017

Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW moet het mogelijk worden dat ondernemers informatie over fraudeurs kunnen uitwisselen met elkaar en met de overheid. Een landelijke database is nu nog niet mogelijk. Sectoraal bestaat er wel zwarte lijsten van fraudeurs. De Autoriteit Persoonsgegevens moet vooraf toestemming geven voor het aanleggen en gebruiken van zo'n lijst. Een database die verder reikt dan één sector stuit volgens de toezichthouder op bezwaren. MKB-Nederland en VNO-NCW vinden daarom dat de Nederlandse wetgeving moet worden verruimd.

De strenge Europese wetgeving biedt daar ook de ruimte voor. De bescherming van de privacy van fraudeurs mag niet zwaarder wegen dan de bescherming van slachtoffers van fraude, zeggen zij. De ondernemersorganisaties wijzen erop dat de samenleving jaarlijks naar schatting voor 4 miljard euro aan schade lijdt als gevolg van fraude. Het gaat hierbij onder meer om fraude met creditcards en aquisitiefraude. Een landelijke database schrikt mogelijk fraudeurs af en kan voorkomen dat zij steeds opnieuw toeslaan in andere bedrijfssectoren. Bron: MKB Nederland 9-10-2017

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat