Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Maximum transitievergoeding per 1 januari 2018

23 Oktober 2017

Met ingang van 1 januari 2018 bedraagt de maximum transitievergoeding € 79.000. De hoogte van de maximum transitievergoeding wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de geraamde ontwikkeling van de contractlonen volgens de Macro-Economische Verkenningen, waarbij de verhoging wordt afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000. Voor volgend jaar is de ontwikkeling van de contractlonen door het CPB geraamd op 2,2%. Verhoging van het huidige maximum van € 78.000 met 2,2% zou dan resulteren in een bedrag van € 78.694. Afgerond op het naaste veelvoud van duizend levert dat een bedrag op van € 79.000. Bij de inwerkingtreding van de WWZ per 1 juli 2015 bedroeg de maximum transitievergoeding € 75.000. Sindsdien is dit bedrag jaarlijks met € 1.000 verhoogd. Bron: Stcrt 2017, 56938

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat