Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Opleidingsuren tellen mee

10 Oktober 2017

De door de dierenarts bestede uren aan opleiding tellen mee voor het urencriterium, zo heeft Hof Arnhem-Leeuwarden beslist. De dierenarts komt bij het meenemen van deze uren in aanmerking voor zelfstandigenaftrek. Een dierenarts die haar praktijk drijft in de vorm van een eenmanszaak volgde in 2012 de opleidingen veterinaire accupunctuur en veterinaire chiropractie. Volgens haar tellen de aan deze opleidingen bestede uren mee voor het urencriterium. De inspecteur is het hier niet mee eens. Hij stelt dat de uren niet meetellen omdat sprake is van scholing. Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat de opleidingskosten van de dierenarts bij de bepaling van de winst in aanmerking kunnen worden genomen. Volgens jurisprudentie kunnen de studiekosten die een vrijberoepsbeoefenaar maakt tot de winst van de onderneming worden gerekend voor zover de studie wordt gevolgd om het beroep op het bestaande niveau en in de bestaande omvang te kunnen blijven uitoefenen.

Volgens het hof heeft de dierenarts geloofwaardig verklaard dat zij vanaf 2007 de praktische vaardigheden met betrekking tot chiropractie en accupunctuur heeft opgedaan bij een andere dierenarts en daarom bij de start van haar onderneming in april 2012 al beide therapieën kon aanbieden. Hieruit blijkt volgens het hof dat de opleidingskosten niet ertoe hebben gestrekt om de vakbekwaamheid zodanig uit te breiden dat daardoor ook de aard van de diensten van de onderneming van dierenarts uitbreiding heeft ondergaan. Het hof beslist dan ook dat de aan de opleiding bestede uren meetellen voor het urencriterium, waardoor de dierenarts in dit geval recht heeft op de zelfstandigenaftrek. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 19-09-2017

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat