Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Meer starters, minder faillissementen

20 Oktober 2017

In het derde kwartaal van 2017 is het aantal startende ondernemingen sterk toegenomen. De maanden juli en augustus lieten een toename van 10% van het aantal starters zien. Het aantal starters ligt in het derde kwartaal van 2017 uiteindelijk 6% hoger dan in het derde kwartaal van 2016. Toen waren er 41.108 starters tegen 43.469 nu. Het aantal faillissementen is in de afgelopen drie kwartalen met 20% gedaald. Het totaal aantal ondernemingen in Nederland nam in de eerste drie kwartalen van 2017 met 3.1% toe tot 1.801.965. In dezelfde periode vorig jaar was de toename van het aantal ondernemingen 2,4%. De sterke groei van het aantal ondernemingen in het derde kwartaal wordt ook veroorzaakt door de afname van het aantal stoppende ondernemingen in het derde kwartaal. Het ligt met 22.296 stoppers in het derde kwartaal van 2017 op het laagste niveau sinds 2012 in het derde kwartaal.

Toen stopten 20.441 ondernemingen. In de eerste negen maanden van 2017 is het aantal zzp’ers toegenomen met 33.994 (+4%) tot 916.688. Die groei vindt vooral plaats in het derde kwartaal. In het afgelopen kwartaal startten 9% meer zzp’ers dan in dezelfde periode vorig jaar: toen waren er 24.084 starters tegen 26.220 in het afgelopen kwartaal. Ook het aantal parttime zzp’ers groeit in de eerste drie kwartalen van 2017 sterk. Het aantal neemt met 6% (12.727) toe tot 231.806. Vooral in het derde kwartaal van 2017 is er sprake van een sterke groei. Er startten 11% meer parttime zzp’ers in het derde kwartaal van 2017 dan in het derde kwartaal een jaar eerder: 8.318 dit jaar tegen 7.464 vorig jaar. Bron: KvK 10-10-2017

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat