Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Verbreding en vergroting aanbod MKB-financiering

30 oktober 2014.

Nieuwe aanbieders die geld willen lenen aan het MKB, kunnen vanaf donderdag 30 oktober 2014 meedingen naar een nieuwe overheidsgarantie. Het ministerie van Economische Zaken stelt maximaal € 400 miljoen garantie beschikbaar voor meer én nieuwe vormen van krediet voor mkb’ers. De aanpak is nieuw, want tot nu toe gaf de overheid alleen garanties op de financiering die direct aan bedrijven in plaats van aan financiers werd verstrekt.

Volgens minister Kamp van Economische Zaken is er een grote behoefte aan nieuwe financieringsmogelijkheden voor het MKB. Met de garantie wil hij nieuwe aanbieders van MKB-kredieten helpen om makkelijker de markt te betreden.

Goede nieuwe initiatieven die voldoen aan de voorwaarden, kunnen in aanmerking komen voor een overheidsgarantie van maximaal 80%. Een garantie helpt nieuwe partijen om de markt te betreden. Zonder garantie zullen ze moeilijk tot niet aan financiering komen. Beleggers investeren niet snel in initiatieven zonder track record of internationale benchmark. Deze garantie biedt nieuwe initiatieven de mogelijkheid een track record op te bouwen, terwijl het risico beperkt blijft.

Partijen hebben vanaf 30 oktober acht weken de tijd om hun voorstellen in te dienen. Een commissie van externe experts zal de minister adviseren. Verwacht wordt dat de eerste financieringsvoorstellen al in 2015 tot resultaat leiden. Bron: Min EZ, 30-10-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat