Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Eerste cao-afspraak over transitievergoeding

29 oktober 2014.

Met de inwerkingtreding van de wet Werk en zekerheid worden de mogelijkheden om in de cao afwijkende afspraken te maken beperkt, dit betreft met name de afspraken ten aanzien van de ketenregeling en oproepcontracten. Op een aantal andere terreinen kunnen echter wel in een cao afspraken worden opgenomen. Bij het Rotterdamse havenbedrijf EMO werd onlangs een eerste cao-afspraak over de transitievergoeding gemaakt.

De Wet werk en zekerheid beperkt de mogelijkheden om in de cao af te wijken van de wettelijke ketenregeling (vanaf 1 juli 2015 maximaal drie tijdelijke arbeidsoveenkomsten met een maximale contractduur van 24 maanden). In tegenstelling tot thans zijn hier wel voorwaarden aan verbonden (in geval van een uitzendovereenkomst of uit de overeenkomst/regeling moet blijken dat de aard van de werkzaamheden een verlenging noodzakelijk maken). Ook is hieraan een duidelijk plafond verbonden (maximaal 48 maanden/6 overeenkomsten).

Maar op andere onderwerpen biedt de Wet werk en zekerheid mogelijkheden om in een cao nadere afspraken te maken. Dit betreft onder mee de transitievergoeding, scholing, ontslagprocedure en het derde WW-jaar. In een aantal principeakkoorden voor nieuwe cao’s dit jaar zijn al (protocol)afspraken opgenomen over de reparatie van het derde WW-jaar. Vaak betreft dit de afspraak dat partijen met elkaar in overleg gaan over de financiering van het derde WW-jaar, waarbij het SER-advies over de nieuwe WW en eventueel aanvullende bemerkingen van de Stichting van de Arbeid als uitgangspunt zullen worden genomen. Doel is te komen tot een private verzekering van het derde WW-jaar waarmee de huidige hoogte en duur van de uitkering kan worden gehandhaafd.

Het Rotterdamse ertsoverslagbedrijf beet onlangs de spits af met een eerste afspraak over de transitievergoeding die een werknemer krijgt bij ontslag. De werkgever kan daar op in mindering brengen de zogenoemde transitie- en inzetbaarheidskosten, waaronder onder bepaalde voorwaarden kosten voor scholing. Bij het Rotterdamse overslagbedrijf hebben de cao-partijen in het principeakkoord voor de nieuwe cao nadrukkelijk afgesproken dat de kosten voor scholing niet in mindering komen op de transitievergoeding. Bron: Caoweb, 28-10-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat