Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Sociaal vangnet voor alle werkenden?

14 oktober 2014.

Werkgeversvereniging AWVN bepleit een nieuw sociaal stelsel, waar alle werkenden een beroep kunnen doen, ongeacht de vorm van hun werkcontract. Een sociaal zekerheidsstelsel dat dus niet alleen geld voor werkenden in loondienst, maar ook voor flexkrachten en zzp’ers.

AWVN-voorzitter Van de Kraats deed het voorstel op het op 13 oktober gehouden jaarcongres van de werkgeversvereniging. Volgens Van de Kraats past het huidige stelsel niet meer bij deze tijd. ‘Het stelsel blokkeert de economische groei en de banengroei. Ook remt het de kwalitatieve ontwikkeling van de Nederlandse beroepsbevolking. Hierdoor dreigt een tweedeling tussen een krimpende groep werkenden met een vaste baan en veel zekerheden enerzijds en anderzijds een snel groeiende groep flexwerkers en zelfstandigen zonder aanspraak op sociale voorzieningen.’

De ideeën zijn neergelegd in het manifest ‘Nieuw sociaal beleid voor Nederland, een verantwoorde weg naar groei’. Dat manifest is een uitvloeisel van klankbordbijeenkomsten van een door AWVN uitgenodigd gezelschap van werkgevers, vakbondsleiders en wetenschappers. Volgens AWVN leidt onzekerheid over de eigen werksituatie en financiële risico’s bij veel flexwerkers en zelfstandigen tot minder consumptieve bestedingen en minder investeringen in (bij)scholing. Bij mensen met een vaste baan werkt het huidige stelsel juist behoudzucht in de hand. AWVN bepleit een verplichte basisregeling met een gelijke bescherming voor werkenden, op basis van risicosolidariteit. In die regeling zijn opgenomen werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensioen en opleiding.

Het pleidooi voor vernieuwing van de socialezekerheidsregelingen is slechts één element in een breder pakket van voorstellen. Andere elementen zijn het terughalen van uitvoerend werk naar Nederland en het verbeteren van de kwaliteit van de beroepsbevolking.

Piet Fortuin, vice-voorzitter van CNV Vakmensen heeft het AWVN-voorstel positief ontvangen. Er zitten volgens hem wel haken en ogen aan, want wat betekent het voor werknemers met een vast contract, moeten zij inleveren, maar het is een voorstel dat wat hem betreft niet in een la moet verdwijnen. ZZP-Nederland ziet weinig in de voorstellen van de AWVN. Volgens de zzp’ers is bijvoorbeeld een werkloosheidsregeling voor zzp’ers een onmogelijke opgave: je kunt niet vaststellen of een zzp’ers werkloos is, je kunt hooguit vaststellen of een zzp’er zonder inkomen zit. Aan een regeling voor een uitkering bij ziekte en arbeidsongeschiktheid werken de zzp’ers wel graag mee, maar voor een verplichte pensioen regeling voelt men weinig. De zzp-pensioenregeling die volgend jaar van start gaat past volgens de zzp-organisatie wel bij zelfstandigen: een flexibele inleg, een flexibele uitkeringsduur, laag kostenniveau en deelname op vrijwillige basis. Bron: AWVN 13-10-2014; CNV Vakmensen, 13-10-2014; ZZP-Nederland 13-10-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat