Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Vergeet de beschikking niet

31 maart 2014.

Om de verlaagde premie voor eigenrisicodragers voor de Ziektewet te mogen afdragen, moet de werkgever wel een beschikking hebben van de Belastingdienst dat hij als eigenrisicodrager wordt aangemerkt. Die beschikking moet dertien weken voor het ingaan van het eigenrisicodragerschap worden aangevraagd. Ontbreekt die beschikking dan moet alsnog de volledige premie worden afgedragen.

Een publiekrechtelijke rechtspersoon verzorgt namens een aantal gemeenten de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Zij verzorgt de aangifte loonbelasting voor 1.415 WSW-werknemers en voor 110 werknemers met een ambtelijke status (hierna: ambtenaren). Voor de ambtenaren draagt zij over de jaren 2007 t/m 2011 een verlaagde premie voor eigenrisicodragers voor de Ziektewet af en voor de WSW-werknemers zijn geen premies ingehouden en afgedragen.

Tijdens een bespreking met de inspecteur in het kader van een onderzoek naar het zijn van eigenrisicodrager voor de Ziektewet bij instellingen in het kader van de WSW, komen de vertegenwoordiger van de rechtspersoon en de adviseur tot de ontdekking dat zij zijn vergeten een beschikking voor ERD (eigenrisicodrager voor de Ziektewet) aan te vragen. In feite hebben zij daarmee de onjuiste tabel voor de sectorpremie toegepast. De rechtspersoon verzoekt daarom in juni 2011 bij de Belastingdienst Maastricht om alsnog per 1 januari 2007 als eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden aangemerkt. Dit verzoek wordt afgewezen omdat het verzoek niet ten minste dertien weken voor 1 januari 2007 is ingediend. Uiteindelijk wordt zij in december 2011 met ingang van 1 januari 2012 bij beschikking als eigenrisicodrager voor de Ziektewet aangemerkt. In augustus 2012 volgen naheffingsaanslagen loonheffingen over het tijdvak 1 januari 2007 tot en met 31 december 2011 voor de WSW-werknemers (€ 1.933.551) en de ambtenaren (€ 12.541).

Volgens de rechtbank zijn de naheffingsaanslagen terecht opgelegd omdat de rechtspersoon geen beschikking bezat waarin zij als eigenrisicodrager voor de Ziektewet werd aangewezen. Dat de inspecteur in die jaren geen vragen over de aangifte loonheffingen heeft gesteld en dat de rechtspersoon er daardoor op mocht worden vertrouwen dat zij als eigenrisicodrager werd aangemerkt, doet niet ter zake. De rechtspersoon is zelf verantwoordelijk voor het doen van de juiste aangifte.

Ook is het aan de rechtspersoon zelf te wijten dat er voor de WSW-werknemers geen vervangend premiepercentage is afgedragen in plaats van een premiepercentage van 0% te hanteren. De naheffingsaanslagen zijn terecht en tot de juiste bedragen opgelegd.

Bron: Rb. Gelderland 27-03-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat