Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Aftrek als eigenwoningrente voor vruchtgebruiker

12 maart 2014.

Voor situaties waarin de eigendom van een woning krachtens erfrecht is gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, en waarin de vruchtgebruiker de renten en kosten voor de schuld die is aangegaan door de erflater voor zijn rekening moet nemen, zijn deze renten en kosten sinds 1 januari 2013 niet meer aftrekbaar. Omdat dit ongewenst kan zijn, keurt de staatssecretaris van Financiën goed dat deze renten en kosten onder voorwaarden toch aftrekbaar zijn als eigenwoningrente.

Met ingang van 1 januari 2013 is in de Wet IB 2001 opgenomen dat een eigenwoningschuld een schuld van de belastingplichtige is die is aangegaan in verband met een eigen woning. In de situatie waarin de eigendom van een woning krachtens erfrecht is gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, is de schuld die de erflater is aangegaan in verband met de eigen woning, een schuld van de bloot eigenaar. Voor de vruchtgebruiker kan de woning worden aangemerkt als eigen woning. Als deze vruchtgebruiker echter de renten en kosten voor de schuld die is aangegaan door de erflater voor zijn rekening moet nemen, zijn deze renten en kosten niet aftrekbaar. Die schuld behoort immers niet tot zijn vermogen.

Bij de parlementaire behandeling van het pakket Belastingplan 2014 is al aangegeven dat het niet de bedoeling is dat vruchtgebruikers per 2013 plotsklaps geen renten of kosten meer zouden kunnen aftrekken. Om hierin te voorzien keurt de staatssecretaris van Financiën nu goed dat renten en kosten die de vruchtgebruiker betaalt voor de schuld van de bloot eigenaar, door de vruchtgebruiker in aanmerking kunnen worden genomen als aftrekbare kosten. Hieraan is wel de voorwaarde verbonden dat de woning voor de vruchtgebruiker kan aangemerkt als een eigen woning en dat de schuld voldoet aan de overige voorwaarden die gelden voor de kwalificatie als eigenwoningschuld. Dit besluit werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Volgens het besluit gaat het bij de term vruchtgebruik om de volgende rechten: een recht van vruchtgebruik, een recht van bewoning of een recht van gebruik.

Bron: MvF 21-02-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat