Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Betere handhaving detachering werknemers uit EU

7 maart 2014.

De EU werkt aan een richtlijn die de detachering van werknemers uit andere lidstaten beter handhaafbaar moet maken. Het Comité van permanente vertegenwoordigers heeft onlangs ingestemd met een compromistekst voor een richtlijn die betere bescherming van de werknemers moet bieden en misbruik en omzeiling tegengaat. Het richtlijnvoorstel richt zich op de handhaving van de detacheringsrichtlijn 96/71.

De richtlijn voorziet onder meer in een ketenaansprakelijkheid (artikel 12) voor activiteiten in bouwsector. Werknemers kunnen rechtsreeks de hoofdaannemer aansprakelijk stellen voor de betaling van hun nettoloon. Lidstaten kunnen zelf ook geschikte handhavingsmaatregelen vaststellen met effectieve en evenredige sancties. Ook kunnen zij de aansprakelijkheid beperken van een contractant die de vereiste zorg heeft betracht.

Voor het aanmerken als een echte detachering en het voorkomen van misbruik en omzeiling bevat artikel 3 een aantal feitelijke elementen die de bevoegde autoriteiten kunnen helpen bij de beoordeling van de detachering, en voor het onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen.

Over dit richtlijnvoorstel is de afgelopen jaren onderhandeld. Naar verwachting zal het Europese Parlement dit voorjaar met de richtlijn instemmen, waarna de richtlijn kan worden vastgesteld.

Bron: Expertisecentrum Europees Recht, 07-03-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat