Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


OR krijgt grotere rol bij beloning bestuurder

14 Juni 2018

De Eerste Kamer heeft op 12 juni 2018 ingestemd met het wetsvoorstel Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders van grote ondernemingen. Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet op de ondernemingsraden en voorziet in een uitbreiding van de bevoegdheden van ondernemingsraden inzake de beloningen van bestuurders van ondernemingen met meer dan 100 werknemers. Ondernemingsraden van grote ondernemingen moeten voortaan met de eigenaren of aandeelhouders een jaarlijks gesprek over de beloning van de bestuurders voeren. Ondernemingen worden verplicht de ondernemingsraad schriftelijk te informeren over de beloningen. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan. Het wetsvoorstel treedt in werking op een bij koninklijk besluit nader te bepalen tijdstip. Bron: Eerste Kamer 12-06-2018

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat