Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Meldingsplicht voor grensoverschrijdende constructies

26 Juni 2018

Intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants en financiële instellingen moeten vanaf 1 juli 2020 grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontduiken bij de Belastingdienst melden. De informatieplicht zal gaan gelden vanaf 25 juni 2018. De informatie over de periode van 25 juni 2018 tot 1 juli 2020 hoeft pas uiterlijk 31 augustus 2020 aan de Belastingdienst te worden doorgegeven. Als er vanaf 2020 een melding wordt gedaan dan betekent dit dat een belastingconstructie voor de Belastingdienst mogelijk de moeite van het verder onderzoeken waard is. Van belastingontduiking hoeft geen sprake te zijn. Als gevolg van de Europese richtlijn krijgen de belastingdiensten van alle lidstaten toegang tot een database met informatie over deze constructies, die door de Europese Commissie wordt opgericht.

De Belastingdienst krijgt zo meer inzicht in welke structuren gebruikt worden en kan hierop actie ondernemen. Naar aanleiding van een Europese richtlijn die in maart dit jaar is aangenomen, wordt wetgeving voorbereid waarin deze informatieverplichting wordt opgenomen. Dit najaar volgt een internetconsultatie waarmee belanghebbenden een reactie kunnen geven op de voorgenomen wetgeving. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel in de loop van 2019 ingediend bij de Tweede Kamer. Vanaf 31 oktober 2020 moet de eerste informatie tussen de belastingdiensten van de Europese lidstaten onderling worden uitgewisseld. Met dit nieuwe waarschuwingssysteem krijgen belastingdiensten meer informatie over potentiële misbruiksituaties, zodat zij hierop ook actie kunnen ondernemen. Dit heeft ook een preventieve werking op het aantal potentieel agressieve fiscale adviezen. Bron: MvF 22-06-2018

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat