Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Ook mee- en tegenvallers in pensioenoverzicht

5 Juni 2018

In het pensioenoverzicht op mijnpensioenoverzicht.nl worden vanaf volgend jaar drie verschillende bedragen toegevoegd; deze zijn berekend volgens een verwacht scenario, een optimistisch en een pessimistisch scenario. In de scenario's is rekening gehouden met mee- of tegenvallende economische ontwikkelingen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars en de Autoriteit Financiële Markten hebben hierover afspraken gemaakt. Thans toont het overzicht op mijnpensioenoverzicht.nl alleen het zogeheten reglementair te bereiken pensioen. Dit is het bedrag dat volgt uit de pensioenregeling.

De scenario’s worden toegevoegd om een realistischer beeld te geven van het pensioen dat men kan verwachten en de risico’s die daarmee samenhangen. De scenario’s tonen een nettobedrag per maand, gebaseerd op de AOW en het pensioen dat iemand heeft opgebouwd. Alle pensioenuitvoerders gaan de scenariobedragen op de zelfde manier berekenen, met rekenmethodieken die zijn vastgelegd in een ministeriële regeling. Vanaf 2020 worden de bedragen ook getoond op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). De systemen van de pensioenuitvoerders worden hier nog op aangepast. Bron: Min SZW

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat