Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Belastingdienst in verzuim met oplossen probleem toeslagen

12 Juni 2018

De Nationale ombudsman oordeelde over een klacht over niet-nagekomen toezeggingen van de Belastingdienst/Toeslagen voor de verrekening van openstaande toeslagschulden. De casus was als volgt. Verzoekster, gerechtigde tot zorgtoeslag en kindgebonden budget, vroeg bij de Belastingdienst/Toeslagen kwijtschelding aan voor haar openstaande toeslagschulden. Op 1 augustus 2017 ontving zij een beslissing op haar verzoek. De Belastingdienst/Toeslagen gaf hierin aan dat kwijtschelding van de toeslagschulden niet mogelijk was, maar dat er geen invorderingsmaatregelen meer zouden worden genomen. De reden hiervoor was dat verzoekster onvoldoende betalingscapaciteit had om haar schulden af te lossen. Ook zouden, onder voorwaarden, de schulden niet meer verrekend worden met lopende toeslagen. Verzoekster ging er dan ook van uit dat zij vanaf het eerst volgende betalingsmoment haar zorgtoeslag en kindgebonden budget weer zou gaan ontvangen.

Toen de uitbetaling echter uitbleef heeft verzoekster een klacht ingediend bij de Belastingdienst/Toeslagen. Hierop kreeg zij te horen dat haar volledige jaarrecht aan het begin van het jaar was verrekend en dat ze haar toeslagen pas vanaf januari 2018 weer zou gaan ontvangen. Verzoekster was het niet eens met deze reactie en diende een klacht in bij de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman redeneert dat het een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden is dat de overheid binnen het wettelijk kader eerlijk en oprecht handelt, doet wat zij zegt en gevolg geeft aan rechterlijke uitspraken.

Naar aanleiding van de brief van 1 augustus 2017 mocht verzoekster erop vertrouwen dat haar toeslagen vanaf dat moment weer aan haar zouden worden uitbetaald. De Nationale ombudsman heeft de Belastingdienst/Toeslagen in eerste instantie verzocht om de toeslagen van verzoekster met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2017 aan haar uit te betalen. Op dit verzoek kreeg de Nationale ombudsman dezelfde reactie als verzoekster. Nadat de Nationale ombudsman nadere vragen had gesteld gaf de Belastingdienst/Toeslagen aan dat er in de situatie van verzoekster een fout is gemaakt. De toeslagen van verzoekster zijn alsnog met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2017 weer uitbetaald. Bron: Nationale ombudsman 4-06-2018

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat