Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Opvolger Wet DBA: overleg met veldpartijen uitgesteld

19 Juni 2018

Het overleg met vertegenwoordigers van zzp’ers, opdrachtgevers en andere veldpartijen over een opvolger van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) dat voor het verzenden van een hoofdlijnenbrief aan de Kamer zou worden gehouden is uitgesteld. Eerst vindt nu het overleg met de Kamer plaats en pas daarna kunnen de belangenorganisatie feedback geven. Eerder dit jaar kondigde de minister aan dat voor het zomerreces naar de Tweede Kamer een hoofdlijnen brief over een opvolger voor de Wet DBA zou worden gestuurd.

Voorafgaand aan het sturen van de brief zouden veldpartijen gelegenheid krijgen feedback te geven. Half juni heeft noch dit overleg plaats gevonden, noch is de hoofdlijnenbrief al verstuurd. Het overleg met de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de opvolger van de Wet DBA staat gepland voor 27 juni. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit overleg met vertegenwoordigers van onder meer opdrachtgevers en opdrachtnemers en bemiddelaars voor het verzenden van de hoofdlijnenbrief en het overleg met de Kamer niet meer haalbaar is.

Zipconomy meldde dat dit overleg wordt uitgesteld tot na de zomervakantie, zodat de partijen beter voorbereid aan het overleg kunnen deelnemen. Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevestigt dit bericht. Wanneer het veldoverleg wel zal plaatsvinden, kon zij niet zeggen. De uitnodigingen worden na de zomervakantie verstuurd. Ook wanneer de hoofdlijnenbrief naar de Kamer wordt gestuurd is nog niet bekend. De Kamer had gevraagd dat de brief er voorafgaand aan het overleg met de Kamercommissie er ligt.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat