Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Geldig beconnumer nodig voor aanvraag bijzonder uitstel

14 Juni 2018

Belastingadviseurs kunnen verzoeken om bijzonder uitstel voor het doen van aangiften. Maar dan moeten zij wel beschikken over een geldig beconnummer. Hof Arnhem-Leeuwarden moest dat onlangs nog eens benadrukken. Een bv die een sportclub exploiteerde, kreeg een verzuimboete opgelegd omdat zij haar aangifte vennootschapsbelasting na het verkrijgen van uitstel en het ontvangen van een herinneringsbrief en een aanmaning nog steeds niet had ingediend. De bv ging in beroep tegen de verzuimboete en stelde dat sprake was van afwezigheid van alle schuld (avas). Haar gemachtigde had namelijk om bijzonder uitstel verzocht voor het doen van de aangifte in verband met een lopend boekenonderzoek.

Maar het hof constateert dat het beconnummer van die gemachtigde op dat moment al geruime tijd was vervallen. De gemachtigde was daarvan ook op de hoogte. Hij kon dus niet om uitstel vragen en evenmin verwachten dat de fiscus bijzonder uitstel zou verlenen. Uit de correspondentie met de inspecteur bleek verder dat hij geen verder uitstel meer wilde verlenen. Bovendien zag het boekenonderzoek op een andere belasting en een ander belastingjaar dan de desbetreffende aangifte. De bv had daarom gewoon aangifte kunnen doen. Het hof oordeelt dat geen sprake is van avas. Een verzuimboete is daarom gepast, zij het dat het hof deze vermindert omdat de bv liet weten haar aangiftegedrag te willen verbeteren. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 29-05-2018

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat