Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Kamp gaat overstag: werkgeversbijdrage kinderopvang toch omhoog

27 juni 2011.

Werkgevers gaan na aandringen van de Tweede Kamer toch meer betalen voor de kinderopvang, maar het kabinet zal de 350 miljoen euro die dat het bedrijfsleven jaarlijks kost, compenseren. Op die manier houdt minister Kamp van Sociale Zaken zich aan zowel de Wet op Kinderopvang als aan het regeer- en gedoogakkoord. Tot nog toe voelde Kamp er weinig voor om de werkgeversbijdrage voor de kinderopvang op te schroeven naar één-derde van de totale kosten. Bij de totstandkoming van de Wet op de kinderopvang was dat afgesproken; ook het rijk en de ouders zouden een-derde moeten bijdragen. Dat is nu niet het geval: het rijk draagt 55 procent bij, ouders en werkgevers respectievelijk 22 en 23 procent. Kamp wil de kosten voor werkgevers eigenlijk niet verhogen, omdat in het regeerakkoord is afgesproken dat de lasten voor het bedrijfsleven niet verhoogd worden. In de onlangs bekendgemaakte bezuinigingsplannen voor de kinderopvang schroeft Kamp de ouderbijdrage op naar een-derde, zodat de 'collectieve lasten' van rijk en werkgevers gezamenlijk twee-derde is. In die constructie blijft de werkgeversbijdrage hangen op 21 procent en dragen ze 350 miljoen euro te weinig bij aan de kosten. Dat bedrag wordt opgehoest door het kabinet. Oneerlijk, vindt een groot deel van de Kamer nu: Kamp dient zich aan de afspraken in de wet te houden. Zelfs coalitiepartijen CDA en VVD menen dat op termijn de percentage gelijkgetrokken moeten worden. 'Ik concludeer dat werkgevers misschien voor een dubbeltje op de eerste rang zitten,' aldus CDA-Kamerlid Van Hijum. Na lang aandringen is Kamp dus overstag, al heeft aanpassing van de financieringsstructuur niet zijn voorkeur, omdat het per saldo niet veel uitmaakt. De minister onderzoekt welke alternatieven er zijn om de lastenverzwaring die het naleven van de Wet op de Kinderopvang oplevert, te compenseren. Een mogelijkheid is om de vennootschapsbelasting te verlagen, maar in de begroting voor volgend jaar zal de minister met een concreet voorstel komen. De werkgeversbijdrage voor de kinderopvang wordt geïnd door extra opslag op de premies voor de ww, en verdeeld over alle werkgevers.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat