Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Twijfel over pensioenakkoord na doorrekening

27 juni 2011.

De Kamer plaatst kritische kanttekeningen bij het pensioenakkoord dat het kabinet met werkgevers en de vakbeweging heeft gesloten. Reden is de doorrekening van dit plan door het Centraal Planbureau (CPB), dat risico's voorziet bij het pensioensparen tussen jong en oud en tussen lagere en hogere inkomens.

Minister Kamp van Sociale Zaken verdedigt woensdag in de Kamer het akkoord over een hogere pensioenleeftijd, de hoogte van de AOW-uitkering en (on)zekerheden over het aanvullend pensioen. In ieder geval hebben de ramingen van het CPB al direct twijfel gezaaid, en niet alleen bij oppositiegenoten PvdA, D66, GroenLinks en SP. Zo vraagt regeringspartij VVD vooral aandacht voor risico's die pensioenbestuurders straks kunnen nemen met beleggingen en het waardevast houden van uitkeringen voor de oude dag.

Dit zou volgens Kamerlid Dezentjé ten koste kunnen gaan van het pensioen dat moet overblijven voor volgende generaties. De liberaal vreest bovendien voor de vrijheid die pensioenbesturen krijgen, omdat verschillende regelingen per sector en bedrijf gaan ontstaan. Dit zou werknemers kunnen belemmeren van baan te wisselen, omdat de overdracht van pensioen naar een ander fonds lastiger wordt. De oppositie vreest op haar beurt dat bij slechte uitwerking van het pensioenakkoord jongere generaties (onder de 50 jaar) de dupe kunnen zijn.

Daarnaast voorzien PvdA en SP negatieve koopkrachteffecten voor lagere inkomens. Het kabinet is voor de hervormingsplannen met sociale partners afhankelijk van de oppositie. Het minderheidskabinet van VVD en CDA krijgt alleen steun van gedoogpartner PVV voor verhoging van de AOW-leeftijd in 2020 van 65 naar 66 jaar.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat