Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Weekers vereenvoudigt berekening toeslagen voor nabestaanden

19 juni 2011.

Staatssecretaris Weekers van Financiën vereenvoudigt de berekening van het recht op toeslag voor mensen waarvan de partner is overleden. Tot nu toe werd het inkomen van de overleden partner volgens de wet omgerekend tot een jaarinkomen en samen met het inkomen van de achterblijvende partner gebruikt om het recht op huur- of zorgtoeslag te berekenen. Dit betekende jaarlijks voor zo'n 21.000 achterblijvende partners dat er teveel ontvangen toeslag moest worden terugbetaald. Weekers zal deze onredelijke uitwerking van de wet repareren in het Belastingplan 2012. Vooruitlopend hierop heeft Weekers de Belastingdienst opdracht gegeven om het zogenoemde herleiden van het inkomen bij overlijden, voortaan achterwege te laten in situaties waarin sprake is van een achterblijvende partner. De maatregel past tevens in zijn streven om het toeslagenstelsel te vereenvoudigen. "Nu is voor eens en altijd geregeld dat nabestaanden niet meer worden lastiggevallen met deze onredelijk uitwerkende regel," aldus de liberale bewindsman.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat