Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Meer invloed bedrijfsleven op wetgeving

20 juni 2011.

Ondernemers zullen in de toekomst vaker betrokken worden bij de voorbereiding van nieuwe wetsvoorstellen. Dit valt op te maken uit een brief die minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Om dit te bewerkstelligen vult het kabinet de bestaande inspraakpraktijk aan met een uitbreiding van de internetconsultatie. Hoewel uit een rijksbreed experiment is gebleken dat de inzet van dit instrument extra tijd en capaciteit vraagt van het wetgevingsproces, wordt er volgens Opstelten wel de transparantie mee vergroot, worden de mogelijkheden voor publieke participatie erdoor verbeterd en levert het een bijdrage aan de kwaliteit 'van voorstellen tot wet- en regelgeving'.

Wel geeft de bewindsman in zijn schrijven enig voorbehoud aan. 'Internetconsultatie vaker inzetten, oké, maar niet in álle gevallen. Zo moet bij de voorbereiding van voorstellen voor wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen eerst worden bepaald of internetconsultatie 'meerwaarde' heeft en een effectieve methode is om de doelgroep – naast bedrijven ook burgers en instellingen – van een regeling' te bereiken'. De uitvoering van internetconsultaties over wet- en regelgeving vindt plaats via www.internetconsultatie.nl.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat