Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Groen licht voor uniformering loonbegrip

15 juni 2011.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor de 'uniformering van het loonbegrip'. Daardoor moet het loonstrookje veel eenvoudiger worden. Het kabinet wil het nieuwe loonstrookje per 2013 invoeren. Door aparte bijdragen van werkgevers en werknemers, heffingen, premies en teruggaves af te schaffen en over te stappen op één heffing wil de overheid het loonstrookje versimpelen. Werkgevers kunnen de loonstrook in de toekomst dan desgewenst zelfs per sms of tweet verzenden. De vereenvoudiging moet de administratie voor werkgevers, werknemers en de Belastingdienst een stuk simpeler maken en kosten besparen, voor werkgevers alleen al 380 miljoen euro per jaar. De loonheffing is voor de schatkist van groot belang. De opbrengst van 122 miljard euro per jaar is goed voor de helft van de inkomsten van de overheid.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat