Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


500 euro schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn in belastinggeschillen

14 juni 2011.

Belastingplichtigen die onredelijk lang op beslechting van hun geschil met de fiscus over een belastingaanslag hebben moeten wachten, kunnen aanspraak maken op vergoeding van (materiële en) immateriële schade. Dit blijkt uit een drietal uitspraken van de Hoge Raad van 10 juni jl.

De uitspraken zijn gebaseerd op artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Daarin staat dat (ook) belastinggeschillen binnen een redelijke termijn moeten worden beslecht. Uit jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) over artikel 6 EVRM blijkt dat bij overschrijding van de redelijke termijn, afgezien van bijzondere omstandigheden, spanning en frustratie worden verondersteld. Daardoor krijgen belastingplichtigen volgens het EHRM recht op een schadevergoeding.

De aanvang van de redelijke termijn is het moment waarop het bezwaarschrift tegen een belastingaanslag door de inspecteur wordt ontvangen. De Hoge Raad besliste in 2005 al dat de redelijke termijn na twee jaar wordt overschreden, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Ook Rechtbanken, Gerechtshoven en de Hoge Raad zijn aan deze termijn gebonden. In die zaak werd toen beslist dat een fiscale boete moet worden verminderd als de redelijke termijn wordt overschreden. Op 10 juni jl. is nu uitgemaakt dat er tevens recht bestaat op een schadevergoeding van 500 euro per halfjaar dat de redelijke termijn wordt overschreden.

Betaalbaar & Altijd Maatwerk voor onze Klanten!