Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Btw-vrijstelling voor verhuur ligplaatsen woonboten

24 juni 2011.

Vanaf 1 juli 2011 geldt een btw-vrijstelling voor de verhuur van ligplaatsen voor woonboten. Deze wijziging heeft Staatssecretaris Weekers eerder aangegeven in antwoorden op Kamervragen. Voor de verhuur van ligplaatsen voor woonboten gold een btw-tarief van 19%. Door de inwerkingtreding van de gewijzigde Europese Uitvoeringsverordening btw geldt vanaf 1 juli een btw-vrijstelling. Door deze wijziging kunnen verhuurders van ligplaatsen voor woonboten te maken krijgen met herziening van eerder in aftrek gebrachte btw (bijvoorbeeld op de aanleg van een kademuur). Als verhuurders vooruit hebben gefactureerd, moet voor de periode vanaf 1 juli rekening worden gehouden met de vrijstelling van omzetbelasting en dient zo nodig correctie van de eerder uitgereikte facturen plaats te vinden.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat