Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Actieplan voor de detailhandel

11 juli 2013.

Detailhandel Nederland en de ondernemersorganisaties VNO-NCW en Mkb Nederland hebben op 11 juli het Actieplan Detailhandel aan minister Kamp van Economische Zaken gepresenteerd.

Het Actieplan schetst de ontwikkelingen in de detailhandel en doet aanbevelingen om de gesignaleerde, negatieve gevolgen om te buigen en positieve ontwikkelingen te versterken. Het plan telt meer dan 20 aanbevelingen. De ondernemers roepen de overheid op om de btw-verhoging van 19% naar 21% weer terug te draaien. Deze btw-verhoging heeft namelijk geleid tot minder aankopen met extra verlies van omzet en werkgelegenheid en meer faillissementen tot gevolg.

Ook de werkelijke opbrengst voor de schatkist is fors lager dan eerder begroot. Het is een tegenvaller van 70% als gevolg van de zogenoemde weglekeffecten. Daarnaast doen de ondernemers ook een beroep op de gemeenten om zoveel mogelijk belastingen te schrappen. De OZB–aanslag 2013 is voor veel winkeliers een tegenvaller gebleken. In 84% van de gemeenten is deze belasting duurder uitgevallen. De nullijn zou ook voor de parkeertarieven moeten gelden. Deze schieten op veel plaatsen omhoog. Daarnaast willen de winkeliers dat iets gedaan wordt aan de kosten van arbeid.

Stijgende loonkosten drukken zwaar op de toch al onder druk staande marges van winkeliers en leiden tot verlies van banen. Als gevolg van bijvoorbeeld de Wet Uniformering Loonbegrip zijn de loonkosten met 1,5% tot 2% opgelopen. Een verlichting van de premies helpt om de werkgelegenheid in stand te houden. Ook willen de winkeliers de kleinebanenregeling terug. De winkeliers willen ook dat kabinet en gemeenten de leegstand in de winkelgebieden aanpakken.

Nu staan veel winkels leeg. Dit leidt tot een sterk gevoel van onveiligheid bij inwoners en verloedering. Ook moet een gelijk speelveld tussen on- en offline winkelen gecreëerd worden. De omzet die online behaald wordt, is inmiddels 6% van de totale detailhandelsomzet. Mede hierdoor neemt de vraag naar winkelpanden af. Om de leegstand aan te pakken is centrale sturing van provincies en samenwerking tussen gemeenten en marktpartijen van belang. Kansrijke winkelgebieden moeten versterkt worden. Bron: Detailhandel Nederland, 11-07-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat