Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Modernisering faillissementsrecht op komst

9 juli 2013.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil deze kabinetsperiode het faillissementsrecht moderniseren. Hiertoe zal hij zes wetsvoorstellen indienen. Doel is om faillissementen zoveel mogelijk te voorkomen en doorstart te vergemakkelijken.

Daarnaast zijn een aantal voorstellen gericht op het tegengaan van faillissementsfraude. In maart van dit jaar werd al een wetsvoorstel over de introductie van het civielrechtelijk bestuursverbod ter consultatie op het internet geplaatst. Deze regeling zorgt ervoor dat bestuurders maximaal vijf jaar een bestuursverbod kunnen krijgen als zij zich schuldig maken aan onbehoorlijk bestuur.

Zeer binnenkort gaat een wetsvoorstel in consultatie met maatregelen om de aanpak van faillissementsfraude aan te scherpen en te verbeteren. Na de zomer volgt een wettelijk regeling voor een Nederlandse variant van de zogenaamde pre-pack. Hiermee kan een doorstart van op zichzelf gezonde bedrijfsonderdelen worden bereikt.

In het voorjaar van 2014 volgt een wetsvoorstel dat de aanstelling van een stille bewindvoerder mogelijk maakt, een akkoord buiten het faillissement faciliteert en de continuïteit van ondernemingen bevordert. Doel van het wetgevingsprogramma is faillissementen zoveel mogelijk te voorkomen, en, als dat niet mogelijk blijkt, een doorstart te vergemakkelijken. Financiële problemen laten zich het best oplossen als zij in een vroeg stadium worden onderkend en aangepakt.

Minister Opstelten wil zich daarom in de eerste plaats richten op maatregelen die ondernemers stimuleren tijdig hulp te zoeken wanneer betalingsonmacht dreigt. Die maatregelen zijn gericht op het faciliteren van reorganisatie, herstructurering en doorstart van op zichzelf gezonde ondernemingen. De stille bewindvoering en het dwangakkoord buiten faillissement zijn bruikbare instrumenten voor de situatie waarin wel sprake is van financiële problemen, maar een faillissement nog voorkomen kan worden. Bij de pre-pack wordt vóór een onvermijdelijk faillissement al een doorstart voorbereid. Ook wanneer het faillissement al is ingetreden kan er nog ruimte zijn voor een doorstart.

De curator moet daarom voldoende mogelijkheden krijgen om de kansen hierop te inventariseren. Tot slot wil de minister de positie van de curator versterken en de faillissementsprocedures moderniseren. Een versterkte positie van de curator moet er onder andere toe leiden dat mogelijke fraude bij faillissementen eerder kan worden gesignaleerd. Een wetsvoorstel hierover gaat in het najaar in consultatie. Een wetsvoorstel voor verbetering en modernisering van de faillissementsprocedures gaat in het voorjaar van 2014 in consultatie. Bron: Min VenJ 28-06-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat