Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Minder verzuim, vaker ziek naar werk

8 juli 2013.

Het ziekteverzuim is het eerste half jaar van 2013 gedaald, maar werknemers geven aan vaker weleens ziek naar het werk te gaan. Dat blijkt uit een analyse van arbodienstverlener 365/ArboNed, gebaseerd op ruim 1 miljoen werknemers.

Het eerste half jaar van 2013 kende een ziekteverzuim van 3,8% tegen 4,1% in 2012. Het percentage werknemers dat aangeeft weleens ziek naar het werk te gaan, steeg echter van 56% in 2012, naar 66% nu. Van de mensen die aangeven weleens ziek naar het werk te gaan, geeft het merendeel aan gewoon graag zijn werk te blijven doen. Slechts 9% is bang voor de gevolgen van ziekteverzuim (bijvoorbeeld mogelijk baanverlies).

Het percentage werknemers dat om die laatste reden ziek naar het werk gaat is overigens wel toegenomen. In 2010 gaf nog 6% van de werknemers aan bang te zijn dat hun baan op de tocht staat als ze lang of regelmatig verzuimen. Het percentage mensen dat aangeeft ziek naar het werk te gaan, omdat anders niemand het werk overneemt, is gestegen van 15% in 2010 naar 25% nu.

Dit verklaart mogelijk ook de daling van de gemiddelde verzuimduur van 23 dagen in 2012 naar 21 dagen in het eerste half jaar van 2013. Volgens 365/ArboNed zijn er weinig verschuivingen in de verzuimoorzaken. 37% van het langdurig verzuim wordt veroorzaakt door klachten van spieren en gewrichten, 32% door overige lichamelijke klachten en 31% door psychische klachten. Verzuim met psychische klachten duurt langer (174 dagen) dan verzuim met lichamelijke klachten (166 dagen).

Psychisch verzuim komt vaker voor bij vrouwen (38%) dan bij mannen (26%) en in meer dan 70% van de verzuimgevallen is het stressgerelateerd. 365/ArboNed signaleert dat werknemers als gevolg van de financiële druk van de recessie minder vaak de hulp zoeken die ze nodig hebben, omdat ze de eigen bijdrage voor de behandeling van psychische klachten niet kunnen missen. In voorkomende gevallen overlegt de arbodienstverlener met de werkgever over de kosten. Langdurig verzuim kost een werkgever vaak meer geld dan een behandeling. Bron: 365/Arboned 8-07-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat