Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Geen kostenvergoeding bij voortijdig bezwaar

8 juli 2013.

Een belastingplichtige heeft geen recht op een kostenvergoeding voor een ingediend bezwaarschrift als zijn bezwaar betrekking heeft op een beschikking die nog niet is opgelegd.

Dit blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad. In de betreffende zaak had een woningeigenaar voortijdig bezwaar gemaakt tegen een WOZ-beschikking.

Deze belastingplichtige had van de gemeente Epe een beschikking ontvangen op naam van de vorige eigenaar van haar woning. Op deze beschikking – die dus niet aan haar was gericht – was een WOZ-waarde opgenomen van € 407.000. De vrouw vroeg de gemeente om een nieuwe beschikking met de juiste tenaamstelling. Ook maakte zij direct bezwaar tegen de WOZ-waarde van € 407.000.

Daarbij vroeg ze ook om een vergoeding voor de kosten van de bezwaarfase. De gemeente Epe gaf een beschikking af met een WOZ-waarde van € 340.000, en verklaarde het bezwaar niet-ontvankelijk, omdat dit voortijdig was ingediend. Het verzoek om de kostenvergoeding werd door de gemeente afgewezen.

De belastingplichtige ging hiertegen in beroep en werd door Hof Arnhem in het gelijk gesteld. Volgens het hof had de woningeigenaar wel degelijk recht op een kostenvergoeding. Maar de Hoge Raad oordeelde dat de gemeente de gemaakte kosten niet hoefde te vergoeden.

De belastingplichtige had bezwaar gemaakt voordat de gemeente haar daadwerkelijk een beschikking had opgelegd. En zij mocht er niet van uitgaan dat zij ‘automatisch’ een beschikking met hetzelfde bedrag zou ontvangen. Anders gezegd: de gemeente had nog geen besluit genomen, zodat het bezwaarschrift voortijdig was ingediend. En dit maakte volgens de Hoge Raad dat er geen enkele grond was voor een kostenvergoeding. Bron: HR 21-06-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat