Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Hoe zit het met een zieke oproepkracht?

3 augustus 2010.

Het inkomen van zieke oproepkrachten is niet altijd gegarandeerd. Soms moet u als werkgever het loon (tijdelijk) doorbetalen, in andere gevallen heeft de oproepkracht recht op een Ziektewetuitkering van het UWV. Maar als de oproepkracht pech heeft, krijgt hij helemaal niets! In het algemeen geldt het volgende: 1) Wordt de oproepkracht ziek terwijl hij op een oproep zit te wachten, dan heeft hij geen recht op loon of een Ziektewetuitkering. Dit geldt meestal ook als hij ziek wordt nadat hij opgeroepen is, maar voordat hij echt is begonnen met werken. 2) Wordt de oproepkracht ziek nadat hij is begonnen met werken, dan moet u als werkgever hem tot het einde van de oproep minimaal 70% van zijn loon doorbetalen. Werkte de oproepkracht op basis van een zogenaamde voorovereenkomst, dan heeft hij daarna recht op een Ziektewetuitkering. 3) Wordt de oproepkracht ziek na afloop van de gewerkte periode, dan heeft hij soms nog recht op een Ziektewetuitkering van het UWV. Maar alleen als hij op basis van een voorovereenkomst werkte. 4) Heeft de oproepkracht een minimumurencontract of een min-maxcontract, dan heeft hij altijd recht op 70% van zijn loon over de uren die gegarandeerd zijn. Het moment waarop de oproepkracht ziek wordt en het contract dat hij heeft, zijn dus van belang voor de vraag of hij recht heeft op ziekengeld (loon of Ziektewetuitkering) of niet. Daarnaast kan er altijd discussie ontstaan over de vraag over hoeveel uren de oproepkracht recht heeft op ziekengeld. Het is aan te raden om bij problemen of onduidelijkheden deskundig advies in te winnen.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat