Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Hoge Raad voorkomt belastingconstructie appartementseigenaren

22 augustus 2010.

De waarde van het aandeel van een appartementseigenaar in een Vereniging van Eigenaren is belast in box 3 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (inkomen uit sparen en beleggen) en niet in box 1 (inkomen uit werk en woning). Dit heeft de Hoge Raad op 13 augustus bepaald. Appartementseigenaren mogen de hypotheekrente aftrekken in box 1 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Voor wat betreft het appartement zelf is het eveneens in box 1 belaste huurwaardeforfait van toepassing. Aan een appartementencomplex is altijd een Vereniging van Eigenaren (hierna:VvE) gekoppeld. Aan het aandeel van een appartementseigenaar in een VvE kan een waarde worden toegekend. Bij de Hoge Raad was de vraag aan de orde of de waarde van dit aandeel het appartementsrecht moest volgen (box 1) of dat de waarde van dit aandeel fiscaal gezien een zelfstandig vermogensbestanddeel is dat in box 3 thuis hoort. De Hoge Raad heeft beslist dat dit laatste het geval is. Met deze beslissing voorkomt de Hoge Raad een belastinglek. Als het aandeel van een appartementseigenaar in een VvE namelijk in box 1 zou vallen, dan kan het heel aantrekkelijk zijn om daarvoor geld te lenen. Hetzij om de bijdragen per vooruitbetaling voor een langere tijd te voldoen, hetzij om meer te betalen aan de VvE dan strikt noodzakelijk is. De aan de bank te betalen rente is dan in ieder geval fiscaal aftrekbaar.  

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat