Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Einddatum WW-uitkering ongewijzigd bij ziekte

28 augustus 2010.

Een periode van ziekte is voor werklozen met een WW-uitkering en mensen van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte, straks niet meer van invloed op de einddatum van de WW-uitkering. Het wetsvoorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin dit wordt geregeld is op 27 augustus aan de Tweede Kamer aangeboden. Nu kan het in beide situaties voor mensen financieel aantrekkelijk zijn om zich ziek te melden. De einddatum van het recht op een WW-uitkering verschuift namelijk met de periode dat de (aanstaande) werkloze ziek is. Met dit wetsvoorstel wordt dit voorkomen. Het kabinet heeft deze maatregel aangekondigd in de begroting voor 2010. Ook wordt geregeld dat de loon- en verhaalssanctie geldt voor de werkgever van personen die aanspraak maken op een Ziektewet-uitkering, als deze werkgever zijn re-integratieverplichtingen niet is nagekomen. Daarnaast wordt in dit wetsvoorstel een nieuwe manier voorgesteld voor de verrekening van inkomsten uit arbeid tijdens het recht op een uitkering op grond van de Ziektewet.  

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat