Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Werkgevers tegen invoering Europese belasting

10 augustus 2010.

VNO-NCW is tegen de invoering van een Europese belasting. Het systeem van afdracht per lidstaat moet worden gehandhaafd. De werkgeversorganisatie zegt dit in reactie op een voorstel van de Poolse eurocommissaris voor begrotingszaken Janusz Lewandowski. De Europese belasting zou de vorm kunnen krijgen van bijvoorbeeld een vliegtaks of een belasting op effectentransacties. Volgens Lewandowski kunnen de nationale afdrachten lager uitvallen als de Europese belasting wordt ingevoerd. In de ogen van VNO-NCW verandert er in de praktijk in dat geval weinig; van uitgavenvermindering is geen sprake. Daarom ziet de werkgeversorganisatie meer in voortzetting van het afdrachtsysteem, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Het ministerie van Financiën deelt die visie. In september wordt het voorstel besproken door het Europees Parlement. Voor invoering van een Europese belasting is unanieme steun van de lidstaten nodig.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat