Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Percentage heffings- en invorderingsrente vierde kwartaal 2010

26 augustus 2010.

Heffingsrente is rente die u aan de Belastingdienst betaalt als u te weinig belasting heeft betaald. Wanneer u teveel belasting heeft betaald, krijgt u heffingsrente terug van de Belastingsdienst. Invorderingsrente is de rente die u moet betalen als u een belastingaanslag te laat betaalt. De Belastingdienst berekent de invorderingsrente over de periode die begint op de eerste dag na de uiterste betaaldatum en eindigt op de dag voor de dag waarop u betaalt. Het percentage van de heffings- en invorderingsrente wordt ieder kalenderkwartaal vastgesteld. Voor het vierde kwartaal van 2010 bedraagt het percentage 2,5. Dit percentage gold ook voor de eerste drie kwartalen van 2010.  

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat