Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Fiets van de zaak volgend jaar fiscaal nog aantrekkelijker

25 augustus 2010.

Fietsen naar het werk met een dure fiets naar keuze wordt vanaf 2011 nog aantrekkelijker dan nu. Onder de werkkostenregeling die met ingang van 1 januari 2011 ingaat, vervalt namelijk de limiet van 749 euro waarop werkgevers onbelast een fiets van de zaak aan hun werknemers kunnen verstrekken. Fietsen naar het werk wordt bovendien nog aantrekkleijker omdat dankzij de Tweede Kamer de mogelijkheid is geschapen dat de fietsregeling zodanig wordt uitgebreid dat werkgevers aan hun werknemers onbelast een renteloze lening voor een (dure) fiets kunnen verstrekken. Daarbij kan de ook voor de fiets geldende reiskostenvergoedingonkostenvergoeding € 0,19 per kilometer gebruikt worden voor de aflossing. Werknemers kunnen dan zelf ongeveer voor niks hun droomfiets uitzoeken. Werkgevers hoeven dit in feite alleen maar voor te schieten, zonder dat dit hun iets kost. Dit stimuleert pas het echte gebruik van de fiets.  

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat