Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Werkkostenregeling verder vereenvoudigd

9 september 2010.

De nieuwe werkkostenregeling, die in 2011 van kracht wordt, ondergaat enkele kleine wijzigingen en vereenvoudigingen. Dit als gevolg van een deze zomer door het ministerie van Financiën ingestelde internetconsultatieronde onder werkgevers, koepelorganisaties en belastingadviseurs. In totaal heeft Financiën 62 reacties ontvangen. Op basis daarvan wordt de werkkostenregeling op een aantal punten gewijzigd. Zo komt er één standaard bedrag voor een door de werkgever verstrekte maaltijd, in plaats van twee aparte tarieven voor warme en koude maaltijden. Bovendien geldt bedrijfsfitness op de werkplek – anders dan oorspronkelijk de bedoeling was – als onbelaste verstrekking. Door de werkkostenregeling kunnen werkgevers maximaal 1,4% van het totale fiscale loon (de 'vrije ruimte') besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor hun werknemers. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, een fiets en personeelsfeesten. Binnen de werkkostenregeling is het niet nodig om de verstrekkingen per werknemer bij te houden, maar kan dat bedrijfsbreed. Dat leidt tot een vermindering van administratieve lasten. In de eerste drie jaar kunnen werkgevers kiezen of ze overstappen naar de werkkostenregeling.

 

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat