Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Pilot overheidsvordering succesvol

1 september 2010.

De pilot die thans met de vorig jaar ingevoerde overheidsvordering wordt gedaan is een succes. Dat schrijft minister de Jager (Financiën) in een brief aan de Eerste Kamer. Met een overheidsvordering kan de Belastingdienst een belastingschuld rechtstreeks van een bankrekening afschrijven. Banken zijn wettelijk verplicht hieraan mee te werken. Het saldo op de bankrekening en het bedrag dat een belastingplichtige rood mag staan, vallen onder het bereik van de overheidsvordering. Het afgeschreven bedrag is niet storneerbaar. Dit houdt in dat een belatingplichtige zijn bank geen opdracht kan geven het bedrag terug te storten in geval van een overheidsvordering. Het bedrag dat een belastingplichtige moet betalen, wordt van zijn bankrekening afgeschreven als hij na ontvangst van een dwangbevel zijn belastingschuld nog steeds niet betaald heeft. Het gaat om relatief kleine bedragen (tot maximaal 500 euro). De overheidsvordering is vooral ontwikkeld ter bevordering van de doelmatigheid van belastinginning. Tot nu toe probeert de Belastingdienst aanslagen die niet worden betaald te innen met behulp van een dwangbevel, waarmee de belastingdeurwaarder beslag kon leggen op het loon. Dit is een kostbare procedure en mislukt in vele gevallen. Het gaat weliswaar vaak om kleinere bedragen, maar door de grote hoeveelheid aanslagen lopen de bedragen op. Met de overheidsvordering gaat de Belastingdienst, na een aanmaning en een dwangbevel, er voortaan toe over om het geld direct van de bankrekening van de belastingschuldige te halen. Diens bank krijgt dan de opdracht het geld over te schrijven naar de bank van de Belastingdienst.

 

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat