Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


UWV neemt maatregelen voor begeleiding langdurig zieke werklozen

12 september 2010.

Het UWV gaat de registratie van de hulp aan zieke werklozen verbeteren, maakt voor hen nu eerder plannen met mogelijkheden om weer te gaan werken en neemt maatregelen om de verbeteringen te waarborgen. In zeven regio’s komt een nieuwe aanpak waarbij bestaande instrumenten eerder en beter benut worden. Kern ervan is dat de beoordeling van het ziekteproces èn de kansen op werk hand in hand gaan; tot nu toe kwamen de kansen op werk nadien aan bod. Als de nieuwe aanpak succesvol is, wil het UWV die voor het gehele land invoeren. Het UWV heeft de afgelopen tijd al veel maatregelen genomen om mensen die nog niet zo lang ziek zijn (kortdurend zieken) aan het werk te helpen. Deze groep staat minder ver van de arbeidsmarkt af waardoor de re-integratie sneller verloopt. Minister Donner verwacht dat met de nieuwe, meer op werk gerichte aanpak van het UWV in 2013 5.000 personen minder in de Ziektewet komen. Tegelijk zouden 8.000 mensen meer met een Ziektewetuitkering aan de slag moeten zijn. Momenteel ontvangen ongeveer 85.000 personen een Ziektewetuitkering. Het kabinet is al bezig met aanpassing van de Ziektewet. Onlangs heeft de minister een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer waardoor de WW-uitkering niet langer verlengd wordt met de termijn dat een werkloze ziek is. Deze aanpassing moet zieke werknemers prikkelen zo snel mogelijk weer werk te zoeken.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat