Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Verlenging verruiming achterwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting

22 september 2010.

In het op 21 september bij de Tweede Kamer ingediende is geregeld dat de tijdelijke verruiming van de achterwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting met een jaar wordt verlengd. Deze maatregel gold al in 2009 en 2010, en gaat dus ook gelden voor het jaar 2011. De verruiming houdt in dat een onderneming de mogelijkheid krijgt om verliezen drie jaar terug te wentelen in plaats van één jaar. In ruil hiervoor wordt de voorwaartse verliesverrekening van negen jaar ingekort tot zes jaar. Voor de extra verrekeningsjaren geldt een plafond van maximaal 10 miljoen euro per jaar.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat