Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Zieke werknemer recht op volledige uitbetaling vakantie-uren

28 November 2017

De Centrale Raad van Beroep heeft in zijn uitspraak van 22 november 2017 geoordeeld dat niet-genoten vakantie-uren bij ontslag moeten worden vergoed naar 100% van het loon, ook al is de werknemer ziek en ontving hij daarom slechts 70% van dat loon. Ook een WAO-uitkering mag niet op de vergoeding van vakantie-uren bij ontslag in mindering worden gebracht. De uitspraak betreft een werknemer met een gedeeltelijke WAO-uitkering. Vanaf het tweede ziektejaar hoefde de werkgever nog maar 70 procent van het loon te betalen. De WAO-uitkering werd daarop in mindering gebracht. In dat tweede ziektejaar ging de werkgever echter failliet en de werknemer verloor daardoor zijn baan.

UWV nam de betalingsverplichtingen over, maar keerde slechts 70 procent van het salaris uit voor niet-opgenomen vakantie-uren. Bovendien werd de WAO-uitkering ook op deze uren in mindering gebracht. De werknemer ging tegen die beslissing in bezwaar en beroep. De Centrale Raad van Beroep stelt de werknemer in het gelijk. De werkgever zou bij het einde van het dienstverband op grond van Europese regels gehouden zijn geweest om 100% van het loon te betalen over de niet opgenomen vakantie-uren, ook al was de werknemer ziek. Daarom was het UWV daar na een faillissement ook toe verplicht. Ook de WAO-uitkering mocht niet worden gekort op de door het UWV te vergoeden vakantie-uren. Bron: CRvB 22-11-2017

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat