Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Waardeoverdracht klein pensioen stap verder

29 November 2017

De Tweede Kamer heeft op 21 november ingestemd met het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen. Het wetsvoorstel maakt het straks mogelijk voor pensioenuitvoerders om pensioenpotjes van meer dan € 2 en minder dan € 468 per jaar automatisch toe te voegen aan de pensioenpot waar iemand op dit moment actief pensioen opbouwt. Daarmee groeit zijn totale pensioenspaarpot en wordt de uiteindelijke uitkering hoger. Tot 1 januari 2019 kunnen mensen er nog voor kiezen om het hele kleine pensioen over te dragen en kunnen pensioenfondsen deze lage bedragen nog afkopen. Vanaf 1 januari 2019 mogen pensioenuitvoerders hele kleine pensioenpotjes van minder dan € 2 laten vervallen. Dit heeft te maken met de hoge administratiekosten die in geen enkele verhouding staan tot de waarde van zo’n heel klein pensioen. Die kosten moeten worden opgebracht door de overige deelnemers en de werkgevers. Deze heel kleine bedragen vervallen aan het collectief. Van dergelijke zeer kleine pensioenpotjes zijn er op dit moment meer dan 200.000. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. De beoogde datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2018. Bron: Min SZW 21-11-2017

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat