Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Ondanks parkeervergunning verplicht parkeergeld te betalen

20 November 2017

Soms dient toch parkeergeld betaald te worden, ondanks dat er een parkeervergunning is voor het gebied waar geparkeerd is. Volgens Hof Amsterdam geldt die betalingsverplichting namelijk ook als binnen het vergunninggebied op de tijdstippen waarop de vergunning geldig is onvoldoende parkeerplekken beschikbaar zijn vanwege bouwwerkzaamheden en elders geparkeerd dient te worden en klachten hierover niet (juist) in behandeling zijn genomen. Een man had zijn auto weliswaar in een gebied geparkeerd waarvoor hij een parkeervergunning had, maar op een plaats waarvoor die vergunning op de betreffende tijdstippen niet geldig was. Hij kreeg voor de tweede keer dat dit plaatsvond twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting opgelegd. Hij was het hier niet mee eens.

Hij voert aan dat er in zijn vergunninggebied zestien parkeerplaatsen zijn verdwenen ten behoeve van een bushalte en omvangrijke bouwwerkzaamheden. Er zijn hierdoor onvoldoende parkeerplaatsen beschikbaar, waardoor hij niet anders kon dan op de betreffende plaats te parkeren. Hij had zich hierover al beklaagd bij de gemeente. De naheffingsaanslagen zijn daarom volgens hem ten onrechte opgelegd. Dit betoog slaagt echter niet volgens hof Amsterdam. De heffingsambtenaar van de gemeente heeft volgens het hof terecht gesteld dat een parkeervergunning geen garantie geeft op een parkeerplek in het vergunninggebied. Dat de gemeente de klacht van de man omtrent de parkeerperikelen niet (correct) in behandeling had genomen is volgens het hof daarnaast geen reden om hem van zijn betaalverplichting te ontslaan. Dat sprake zou zijn van strijd met beginselen van behoorlijk bestuur op basis van de door de man aangevoerde uitgebleven klachtafhandeling achtte het hof voorts niet aannemelijk. De klachtenafhandeling viel namelijk niet onder de verantwoordelijkheid van de heffingsambtenaar van de gemeente. Bron: Hof Amsterdam 10-10-2017

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat