Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Meerderheid zzp’ers positief gestemd

6 November 2017

Van alle zzp’ers in 2017 is 9% overwegend om negatieve redenen gestart als zelfstandige. Bij twee derde waren de motieven om met een eigen bedrijf te beginnen echter positief. Ondanks dat bij een deel van de ondernemers het startmotief negatief was, is slechts een klein deel van hen ontevreden met hun werk. Wel zijn ze vaker ontevreden dan andere zzp’ers. Dit blijkt uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van CBS en TNO. In dit onderzoek wordt aan zelfstandig ondernemers zonder personeel gevraagd naar de redenen om als zelfstandige te gaan werken. Het zoeken van een nieuwe uitdaging is de meest genoemde reden om als zelfstandige te gaan werken. Ook noemen zij het zelf kunnen bepalen hoeveel en wanneer ze werken vaak als startmotief. Negatieve redenen zoals ontslag, geen contractverlenging, of dat een werkgever wilde dat men als zelfstandige ging werken, spelen veel minder vaak een rol.

Twee derde van de zelfstandig ondernemers zonder personeel gaven meer positieve dan negatieve startredenen. Zij zijn relatief vaak werkzaam in een dienstverlenend beroep zoals kapper of schoonheidsspecialiste, of in een agrarisch beroep. Bij 1 op de 10 zelfstandig ondernemers hadden negatieve redenen de overhand. Dit aandeel is ongewijzigd ten opzichte van 2015. Zelfstandig ondernemers zonder personeel met negatieve startmotieven hebben relatief vaak een technisch, pedagogisch, creatief of taalkundig beroep, bijvoorbeeld muziekleraar of auteur. Bijna een kwart van de zelfstandig ondernemers zonder personeel had evenveel positieve als negatieve redenen om te starten, of had andere redenen, bijvoorbeeld dat men was ingestapt in een familiebedrijf. Van de zelfstandig ondernemers zonder personeel die vanuit overwegend negatieve redenen begonnen, is 13% ontevreden met hun werk. Onder ondernemers die om overwegend positieve redenen voor zelfstandigheid kozen, is dat 6%. Ter vergelijking: van alle werknemers is 8% ontevreden met hun werk. Verder blijkt de ontevredenheid onder zelfstandig ondernemers met negatieve startmotieven nauwelijks veranderd ten opzichte van 2015. Bron: CBS 2-11-2017

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat