Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Bron van inkomen aanwezig

2 November 2017

Een zelfstandige verkoper stelt geen bron van inkomsten te hebben genoten. Volgens de inspecteur en ook Rechtbank Den Haag was er wel degelijk een bron van inkomen aanwezig. En die inkomsten zijn door de inspecteur terecht belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Een man treedt op als zelfstandig verkoper van een bv, die als multi-levelmarketingonderneming diensten aanbiedt op het gebied van telecommunicatie en energie. Zijn activiteiten bestaan uit het doorverwijzen van potentiële klanten naar de bv en het werven van nieuwe verkopers. De inkomsten hieruit meldt hij echter niet in zijn IB-aangifte. Volgens de inspecteur had hij in 2013 met deze activiteiten € 26.044 verdiend. De inspecteur belast deze inkomsten als resultaat uit overige werkzaamheden.

De man maakt hiertegen bezwaar. Volgens hem zijn de kosten die hij heeft gemaakt hoger en is er geen sprake van een bron van inkomen. Hij stelt ook geen arbeid te hebben verricht. Rechtbank Den Haag oordeelt echter dat de man redelijkerwijs voordeel kon verwachten. Door zijn relatie met de bv genoot hij volgens de rechtbank substantiële inkomsten. Volgens de rechtbank was er een objectieve winstverwachting. De rechtbank weegt hierbij mee dat de man behalve in het 2013 ook in de jaren 2014 en 2015 positieve resultaten heeft behaald. Volgens de rechtbank heeft hij niet aannemelijk gemaakt dat hij kosten heeft moeten maken en dat hij geen arbeid heeft verricht. De rechtbank overweegt hierbij dat man inspiratietrainingen heeft gevolgd en enkele andere verkopers heeft geworven, zodat de inspecteur de inkomsten van de man terecht als resultaat uit overige werkzaamheden heeft aangemerkt. Bron: Rb. Den Haag 1-09-2017

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat