Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Werkgevers vaker op zoek naar personeel via sociale media

10 mei 2016.

Steeds meer bedrijven zetten sociale media in om personeel te werven. Dit blijkt uit een enquête van UWV onder 4.700 bedrijven die vorig jaar vacatures hebben vervuld. Bijna 1 op de 5 bedrijven zet sociale media, zoals LinkedIn of Facebook, in bij het zoeken naar personeel, in 2013 was dat minder dan 1 op de 10. De krantenadvertentie daarentegen verliest duidelijk terrein. Slechts voor 9% van de vervulde vacatures wordt het als wervingskanaal gebruikt.

Sociale media worden vooral ingezet door de sectoren communicatie en informatie en de horeca en bij het werven van hoger opgeleid personeel. Voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals ouderen en ongeschoolden, blijken relaties en open sollicitaties een goede toegangspoort tot werk. Bijna een kwart van de bedrijven geeft in de enquête aan moeite te ondervinden om vacatures in te vullen. In 2011 was dit nog ongeveer een vijfde. Werkgevers noemen het gebrek aan gekwalificeerde kandidaten als voornaamste oorzaak. Toch stellen werkgevers hun eisen vrijwel niet bij. Ook doen ze weinig aan om- of bijscholing om kandidaten geschikt te maken voor een functie. Met name bedrijven in de ICT-sector melden knelpunten in de personeelsvoorziening. 48% van de vacatures voor ICT-personeel was moeilijk vervulbaar, voor technisch personeel is dit 41%.

Ook het aantal moeilijk vervulbare vacatures voor commercieel personeel is hoger dan gemiddeld. Naast een gebrek aan kandidaten wordt het ontbreken van specifieke vakkennis en specifieke werkervaring relatief vaak genoemd door werkgevers. De kansen van oudere werklozen zijn nog steeds ongunstig en langdurige werkloosheid onder 50-plussers komt relatief vaak voor. UWV heeft werkgevers daarom gevraagd hoe zij staan tegenover het werven en in dienst houden van werknemers van 50 jaar en ouder. Van de ondervraagde bedrijven geeft 36% aan het afgelopen jaar een 50-plusser te hebben aangenomen.

Een derde van de bedrijven treft extra maatregelen om oudere werknemers aan te nemen. Bij bedrijven die al 50-plussers in dienst hebben is deze bereidheid groter. Driekwart van de bedrijven geeft aan geen maatregelen te nemen om 50-plussers in dienst te houden. Van de financiële regelingen die zijn bedoeld om bedrijven te stimuleren 50-plussers in dienst te nemen of te houden is de loonkostensubsidie het meest populair bij werkgevers, 93% vindt dit een geschikte regeling. Subsidie voor scholing wordt door minder bedrijven geschikt gevonden (53%). Bron: UWV 10-05-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat