Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Proef vrijwillig delen verlof

31 mei 2016.

De rijksoverheid start een proef met het vrijwillig delen van bovenwettelijke verlofdagen. Werknemers bij het Rijk die bovenwettelijke dagen over hebben kunnen op die manier kunnen collega’s helpen die tijd nodig hebben voor bijvoorbeeld mantelzorg.

Het delen van verlofdagen is wettelijk al mogelijk maar gebeurt in de praktijk nog maar weinig. Met deze proef wil de rijksoverheid het goede voorbeeld geven in de hoop dat meer werkgevers zullen volgen. Uitgangspunt van het delen van verlof is dat het vrijwillig gebeurt, een werkgever mag in geen geval werknemers dwingen verlofdagen af te staan. Bovendien geldt het alleen voor bovenwettelijke verlofdagen.

Dat betekent dat alle werknemers in alle gevallen recht blijven houden op het wettelijk aantal verlofdagen. De verlofdagen kunnen gebruikt worden voor collega’s die tijdelijk te maken krijgen met intensieve zorgtaken, zoals mantelzorg voor ouder, partner, kind of iemand in de sociale omgeving die hulp nodig heeft. Voor dergelijke taken is al kort en langdurend zorgverlof mogelijk maar in een onverwachte zorgsituaties schieten die mogelijkheden soms tekort. Uit cijfers van de Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat 30% van de werkende mantelzorgers af en toe een vakantiedag inzet om zorg te kunnen bieden, terwijl zij de vrije dagen juist goed kunnen gebruiken om tot rust te komen. Bovendien meldt 2% van de werkende mantelzorgers zich een of meerdere keren per jaar ziek om te kunnen mantelzorgen.

Vrijwillig schenken van verlof kan bijvoorbeeld voorkomen dat een collega langdurig uitvalt vanwege gezondheidsklachten of dat het werk er onder lijdt. Bij de gemeente Amsterdam zijn al ervaringen opgedaan met het vrijwillig delen van verlofdagen. In 2015 schonken 87 ambtenaren in totaal 170 verlofdagen aan 43 mantelzorgende collega’s. De gemeente heeft inmiddels besloten het systeem definitief in te voeren. De proef bij het Rijk wordt de komende tijd uitgewerkt met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Met vakbonden en medezeggenschaporganen wordt overlegd hoe de regeling vorm te geven. SZW is ook in gesprek met een koepel van 176 mantelzorgvriendelijke organisaties om een beweging onder werkgevers in gang te zetten. Bron: Min SZW 26-05-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat