Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Aantal klokkenluiders blijft toenemen

26 mei 2016.

Vorig jaar was het derde jaar op een rij waarin het aantal klokkenluiderszaken is gegroeid, nu met 32 procent. Dit blijkt uit het jaarverslag van het Adviespunt Klokkenluiders. Het is het laatste, want het Adviespunt gaat op in het nieuwe Huis voor Klokkenluiders.

Dat kan ook onderzoeken instellen. Het jaarverslag werd op 11 april overhandigd aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het was een drukbezochte bijeenkomst, waar ook klokkenluiders zelf het woord voerden. De meeste klokkenluiders die zich bij het Adviespunt aandienen werken in de zorg. Vaak ondervinden ze al negatieve gevolgen van wat ze te zeggen hebben. Een kwart zet de officiële meldprocedure uiteindelijk niet door.

Het verslag noemt het positief dat zij steeds vaker in een vroeg stadium advies inwinnen, want dat verkleint de kans op een negatieve afloop. Erkenning is belangrijk voor een goede verwerking van het proces dat klokkenluiders doormaken. Het nieuwe Huis voor Klokkenluiders heeft de bevoegdheid om onderzoek in te stellen naar wat zij te melden hebben. Ook begeleidt het klokkenluiders en ziet het erop toe dat ze niet worden benadeeld. Die twee zaken zijn intern gescheiden. Bron: Inzicht in de OR, 20-05-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat