Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


ID-pas voor de bouw

9 mei 2016.

Een van de afspraken uit de cao Bouw & Infra betreft de introductie van een ID-pas voor de bouwplaats. Deze pas moet helpen bij het tegengaan van schijnconstructies en oneerlijke concurrentie. Ook zal de Bouw-ID antwoord gaan geven op een aantal wezenlijke aspecten die verband houden met de verplichtingen van ketenschakels in de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) die sinds 1 juli 2015 van kracht is.

Om de Bouw-ID goed te kunnen invoeren is communicatie van wezenlijk belang. Daarom is ervoor gekozen om hiervoor een aparte website in te inrichten, www.bouwplaats-id.nl, die onlangs online is gezet. De bouwplaats-ID is gekoppeld aan een databank. Daarin staat wie de pashouder is, voor welke werkgever of opdrachtgever hij werkt en of hij op de bouwplaats mag komen. Onbevoegde personen kunnen dus eenvoudig worden geweerd. Bij afmelding registreert het systeem hoe lang de pashouder op de bouwplaats is geweest. De (hoofd)aannemer kan via een inlogportal zien wie er op de bouwplaats aanwezig zijn. Dit is belangrijk in verband met de Wet ketenaansprakelijkheid en de Wet aanpak schijnconstructies.

De aanwezigheidsregistratie verlicht zijn administratieve lasten. In de databank kan ook worden geregistreerd welk VCA-certificaat de pashouder heeft. Dit is van belang voor de veiligheid op de bouwplaats. De werknemer, uitzendkracht of zzp’er kan via een inlogportal controleren of het aantal uren dat hij op de bouwplaats is geweest, goed is geregistreerd. De bouwplaats-ID kan de controle op de naleving van de cao en de arbeidswetgeving eenvoudiger maken. Dit voorkomt oneerlijke concurrentie en verdringing door bedrijven en personen die zich niet aan de regels houden.

De website www.bouw-id.nl ontsluit actuele informatie, richt zich op de verschillende gebruikersgroepen, maar heeft ook een extern gerichte communicatie tot doel. Zo zal hierop een rubriek worden geplaatst met veel gestelde vragen en antwoorden. Ook wordt zo veel mogelijk op een visuele manier duidelijk gemaakt wat de invoering van een Bouw-ID gaat betekenen voor werkgevers, werknemers en zzp’ers. Bron: Bouwend Nederland, 2-05-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat