Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Zorgplicht financiële dienstverleners op komst

15 mei 2013

Minister Dijsselbloem werkt aan een wettelijke verankering voor een algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners. Dit moet waarborgen dat financiële dienstverleners in het belang van hun klant handelen en moet eerder ingrijpen door de AFM bij misstanden mogelijk maken. De wettelijke verankering van de zorgplicht volgt uit het regeerakkoord.

De invoering is onderdeel van de Wijzigingswet financiële markten 2014. Dit wetsvoorstel bevat diverse aanpassingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en enkele andere wetten op het terrein van de financiële markten. Het wetsvoorstel is op 15 mei bij de Tweede Kamer ingediend en heeft een beoogde inwerkingtredingdatum van 1 januari 2014. Naast de zorgplicht introduceert het wetsvoorstel een grondslag voor de verplichting voor banken om kapitaalbuffers aan te houden.

Dit is een extra laag vermogen bovenop het vereiste kapitaal dat banken altijd moeten aanhouden. Daarnaast wordt met het wetsvoorstel direct wettelijk toezicht op afwikkelondernemingen geïntroduceerd. Deze ondernemingen verzorgen de afwikkeling van transacties in financiële instrumenten en girale retailbetalingen. In de huidige situatie is sprake van vrijwillig toezicht en ontbreekt een handhavinginstrumentarium voor de toezichthouder.

Direct wettelijk toezicht op afwikkelondernemingen draagt bij aan het versterken van de stabiliteit van het financiële stelsel. Bron: MvF 15-05-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat